Polsa mapa

Wybierz typ urządzenia:
Wybierz typ urządzenia:
Wybierz województwo:

DLA PODMIOTÓW

Mapę infrastruktury badawczo-testowej tworzą podmioty, które dysponują taką infrastrukturą i są gotowe udostępnić ją podmiotom z sektora kosmicznego. Mapa ma usprawnić przygotowanie kampanii testowej projektów kosmicznych. Każdy podmiot może stworzyć własną wizytówkę – krótki opis podmiotu a także infrastruktury, którą dysponuje. Zapraszamy do współtworzenia Mapy!

O Polskiej Agencji Kosmicznej

W ramach prac nad Krajowym Programem Kosmicznym wielokrotnie Polska Agencja Kosmiczna otrzymywała sygnały o braku informacji jaka infrastruktura badawczo-testowa jest w Polsce. Z tym problemem mierzą się przedsiębiorcy, naukowcy ale też studenci. Wszystkie strony zainteresowane realizacją projektów upstream i przyczynieniem się do eksploracji kosmosu czy do dostarczania instrumentów, podsystemów do misji satelitarnych a także ci, którzy tworzą misje satelitarne. Wielokrotnie podmioty te korzystały z infrastruktury zagranicznej ponosząc wysokie koszty transportu i testów. Dlatego też Polska Agencja Kosmiczna postanowiła skontaktować się z podmiotami posiadającymi infrastrukturę i przedstawić ją w formie, która ułatwi przeprowadzenie kampanii testowej. Życzymy udanego szukania partnerów w testach!

Polski sektor kosmiczny

Badania związane z przestrzenią kosmiczną, przyczynianie się do realizacji misji kosmicznych w Polsce ma już sporą historię. Akceleracja jednak nastąpiła w 2012 r., gdy Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wtedy też pojawiły się dedykowane środki na rozwój technologii we współpracy z wiodącymi ośrodkami. Więcej o sektorze można dowiedzieć się ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej www.polsa.gov.pl. W ramach Cosmic Hub (https://www.cosmic-hub.org/) realizowane są również konsultacje pomysłów na biznes czy w zakresie kampanii testowej. Dlatego też warto dołączyć do Cosmic Hub.

O POLSA

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRPiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.